ΖΩΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 2
Τηλέφωνο: -