ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400