ΜΠΡΙΝΤΖΙΟΤΤΙ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΤΟΜΥ
Τηλέφωνο: 2661096907