ΜΠΡΙΝΤΖΙΟΤΤΙ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - ΤΟΜΥ
Τηλέφωνο: 2661096907