ΑΥΘΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: -