ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΡΟΥ
Τηλέφωνο: -