ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΕΛΕΚΑΣ
Τηλέφωνο: 6980516920