ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ.ΠΑΞΩΝ
Τηλέφωνο: 2662031466