ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Προσωπικό Τηλέφωνο: 6996542742
Email: antonopmd@yahoo.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 29
Τηλέφωνο: 2661400969