ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΑ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 33
Τηλέφωνο: 2661039103