ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Νεφρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μονάδα Τεχν.Νεφρού
Τηλέφωνο: 2661360400