ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΝΤ ΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400