ΤΣΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662023100