ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 4
Τηλέφωνο: 2661021102