ΛΑΚΩΝΙΤΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Εξειδίκευση: Εντατικολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400