ΣΤΑΜΟΥ - ΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ

Ειδικότητα: Χειρουργός θώρακος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400