ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ειδικότητα: Ενδοκρινολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ 32 - 1ος όροφος 2661105123, 2661102496
Τηλέφωνο: 6948574147