ΚΑΝΤΑΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Ειδικότητα: Ωτορινολαρυγγολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 24
Τηλέφωνο: 2661049449