ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ειδικότητα: Μικροβιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661022470
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ 2
Τηλέφωνο: 2661022470