ΚΑΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 13
Τηλέφωνο: 2661034138