ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661036400
Προσωπικό Κινητό: 6944533216
Email: tarnaros@otenet.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ 18
Τηλέφωνο: 2661036400