ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 3
Τηλέφωνο: 2661047444