ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειδικότητα: Οικογενειακή ιατρική
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜ Η
Τηλέφωνο: 2662051759