ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661022945-6