ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειδικότητα: Οικογενειακή ιατρική
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661022945-6