ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2661360400