ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΥ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 5
Τηλέφωνο: -