ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 4-10
Τηλέφωνο: 2661024442