ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits