ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 4-10
Τηλέφωνο: -