ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661101199
Email: konstantinos.kagouridis@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 6η Πάρ.ΙΩΑΝ.ΘΕΟΤΟΚΗ 1
Τηλέφωνο: 2661101199