ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 11
Τηλέφωνο: -