ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΙΝΙΑ ΧΛΩΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2661360523