ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝ.ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: 2661041520