ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661030072
Fax: 2661044891