ΙΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661028410
Προσωπικό Κινητό: 6948504502
Email: iseris_ath@yahoo.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661028410