ΘΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 29
Τηλέφωνο: 2661030260