ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ειδικότητα: Πυρηνική Ιατρική
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400