ΖΟΥΝΤΕΛΕ ΚΟΡΝΕΛΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661023300
Προσωπικό Κινητό: 6932209848
Email: corneliajudele@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 24
Τηλέφωνο: 2661023300