ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 38
Τηλέφωνο: 2661046105