ΖΑΧΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661020051
Προσωπικό Κινητό: 6974654308
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Ιωάννου Ρωμανού 2Α & Βράϊλα Αρμένη
Τηλέφωνο: 2661020051