ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661360512
Προσωπικό Κινητό: 6977941793
Email: vasandriotis@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400