ΕΛ-ΧΟΥΡΙ ΣΟΥΧΕΛ [ΠΑΥΛΟΣ]

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ – Κ.ΠΑΠΠΑ 1
Τηλέφωνο: 2661046210