ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661049333
Προσωπικό Κινητό: 6944420899
Email: nikosdimoulis@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ - Κ.ΠΑΠΠΑ 1
Τηλέφωνο: 2661049333
Fax: 2661049333