ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΎΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για την Προκήρυξη ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.