Κέντρο Έρευνας της ΕΕΜΓΕ στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Στην Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος λειτουργεί Κέντρο Έρευνας με σκοπό την διαρκή επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της Μαιευτικής Γυναικολογίας και την προαγωγή της έρευνας στην ειδικότητα. Το κέντρο διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων καθώς και γραφείο τηλεδιάσκεψης. Οι δραστηριότητες του Κέντρου Έρευνας περιλαμβάνουν επιστημονικές συναντήσεις των Συνεργατών Ερευνητών όπου γίνεται ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών σχετικών με τα τρέχοντα ερευνητικά πρωτόκολλα, συζητούνται και αναλύονται σχετικά επιστημονικά άρθρα (journal club), παρουσιάζονται ενδιαφέροντα περιστατικά και ακολουθούν συζητήσεις για μελλοντικά ερευνητικά πρωτόκολλα.
Στο Κέντρο Έρευνας παρουσιάζονται εργασίες υπό εκπόνηση και ακολουθεί συμβουλευτική. Μετά από κάθε παρουσίαση τρέχοντος ερευνητικού πρωτοκόλλου ακολουθεί εστιασμένη συζήτηση όπου προτείνονται λύσεις και συντονισμός του εκάστοτε υπολειπόμενου ερευνητικού – συγγραφικού έργου με απώτερο στόχο τη δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά με συντελεστή απήχησης. Το κέντρο απευθύνεται σε νέους αλλά και καταξιωμένους επιστήμονες Ιατρούς, Βιολόγους, Γενετιστές, Μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας, νέους Επιστήμονες, Φοιτητές Ιατρικής, που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην εκπόνηση πρωτότυπης κλινικής έρευνας ή ανασκόπησης σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου της ειδικότητας της Μαιευτικής – Γυναικολογίας, παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων ή απλή καθοδήγηση, πάντα εντός του πλαισίου και της λογικής του ερευνητικού μας εγχειρήματος.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο κέντρο και να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό στο e-mail info@hsoge.gr

Δείτε περισσότερα εδώ.