Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα : Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 3-5/11 2023, Θεσσαλονίκη

Η Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης διοργανώνει το του συνέδριο Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.