Ιατρική Φροντίδα Κρήτης πρόσληψη Ιατρών

Ο Ιατρικός  Όμιλος Ιατρική Φροντίδα Κρήτης επιθυμεί να προσλάβει ιατρούς (με ή άνευ ειδικότητας) για μερική ή πλήρη απασχόληση.  Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας και ευέλικτο ωράριο. 

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.