Ημερίδα Μαγνητικής Μαστογραφίας MRM και Mαστογραφίας με Σκιαγραφικό CEDM, 26 Ιανουαρίου 2019, Νέα Παράταση Εγγραφών

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών: 16 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.