Ημερίδα Ενημέρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος iHeal, 20/4/21

Το Ινστιτούτο Prolepsis σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος iHeal – Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, 10:00 - 12:30.

Στη διαδικτυακή Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι στόχοι, τα ερευνητικά δεδομένα και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων. Επίσης, θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των ηλικιωμένων σε ζητήματα υγείας, την ανάγκη βελτίωσης της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και της πρόσβασης των ηλικιωμένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στα άτομα Τρίτης Ηλικίας.

Tο iHeal είναι διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 2021 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος από την Ελλάδα στο πρόγραμμα, μαζί με άλλους επτά ευρωπαϊκούς οργανισμούς από την Αυστρία, την Κύπρο, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Πορτογαλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το iHeal είναι διαθέσιμες εδώ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο Agenda iHeal Info Day.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζoom.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.