Ημέρα Παιδοκαρδιολογίας 2021, 4/12/21 Χωρέμειο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα, την Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία και διαδικτυακή συμμετοχή, λόγω των υφιστάμενων περιορισμών εξ αιτίας της πανδημίας.