Γνωστοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ψυχιατρική κάλυψη του Κ.Ψ.Υ. Ηγουμενίτσας

Σας γνωστοποιούμε τον διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ψυχίατρο για την ψυχιατρική κάλυψη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας. 

Για την Πρόσκληση ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.