ΓΝ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔ.ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.